Επισκευές

Οι επισκευές στο εργαστήριό μας γίνονται με σεβασμό στο όργανο και τον κατασκευαστή του.
Ο πελάτης ενημερώνεται για τη βλάβη και το τελικό κόστος επισκευής.